Prof.Dr.Sefer Aycan, TBMM’de Genel Kurula Hitap Etti! « AFŞİN HABER

SON DAKİKA
Kürtçe mp3 indir

TUSAŞ BAŞKANI VARDAN’DAN KMTSO’YA ZİYARET.

EKONOMİ, GENEL, GÜNCEL, MANŞETLER, YAŞAM

Prof.Dr.Sefer Aycan, TBMM’de Genel Kurula Hitap Etti!

Bu haber 20 Haziran 2020 - 5:51 'de eklendi.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 19’uncu madde üzerine verdiğimiz önerge nedeniyle söz almış bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
    19’uncu maddede, bakanlık müşavirlerinin -şahsa özel kadroda bulunan bakanlık müşavirlerinin- özlük haklarıyla ilgili bir düzenleme vardır. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz de, bakanlık müşavirlerinin özlük haklarının devamı konusunda kanun teklifleri vermiştik. Bu maddeyle, bakanlık müşavirlerinin özellikle ekonomik haklarıyla ilgili statüsünün devam etmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle, bu maddeyi destekliyoruz ve olumlu oy vereceğimizi de belirtmek istiyoruz. Çünkü bakanlık müşavirleri yıllardır bu ülkeye hizmet etmiş kişiler, yirmi yıl, otuz yıl hatta kırk yıl hizmet edip kamuda üst görevlerde bulunmuş bu kişiler. Bu kişilerin mağdur edilmemesi gerekir, devlete hizmet etmiş bu kişilerin bir şekilde ahde vefa gösterilerek en azından mali haklarının devam etmesi konusunda fikrimiz var, görüşümüz var ve bu konuda kanun teklifi vermiştik, bu nedenle bu maddeyi olumlu buluyoruz. Tabii, yasanın tümünü de olumlu buluyoruz, teklifin tümünü de olumlu buluyoruz.
    Sayın milletvekilleri, devlet millete hizmet etmek için vardır, millet için vardır ve tabii ki devlet memuruyla vardır. Devletin gücü memurunun, kamu personelinin gücüyle ölçülür. Bu nedenle, devlet memurluğu bizim açımızdan itibardır, önemlidir ve devlet memurluğuna değer veriyoruz.
    Anayasa’mızın 128’inci maddesinde diyor ki: Devletin daimi işleri devlet memurları aracılığıyla verilir, devlet memuru aracılığıyla sürdürülür. Bu, tabii ki Anayasa’mızın hükmüdür, bununla paralel olarak 657 sayılı Kanun’umuz var. Biliyorsunuz, 657 sayılı Kanun 1965 yılında çıkmıştır, devlet memurunun özlük haklarını düzenler, statüsünü düzenler, çalışma hayatını düzenler. Fakat tabii ki devir değişiyor, yönetim sistemleri değişiyor, bununla paralel olarak da 1965 yılında çıkan 657 sayılı Kanun’da birtakım değişiklikler yapılması ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 657 sayılı Kanun’da değişiklikler öneriyoruz, tüzüğümüzde de bu şekilde ifade edilir ve seçim beyannamemizde de 657 sayılı Kanun’daki değişiklikleri destekliyoruz ve değişiklik yapılmasını da öneriyoruz. Hatta tümüyle yenilenmesinde de fayda var. Yönetim sistemleri değişmiştir, personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetim anlayışına geçilmiştir. Kamuda, kamu yönetiminde, personel yönetiminde ciddi bir değişiklik yapılması gerekliliğine inanıyoruz.
    Tabii, burada, özellikle özlük hakları, statü, maaş ve göstergelerle ilgili düzenleme yapılmasıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisinin birçok teklifi vardır. Bir diğer konuda da özellikle atama ve yükselmelerin objektif kriterlere dayalı olması ve bunun açık bir şekilde ve merkezî sınavlarla olması konusunda da Milliyetçi Hareket Partisinin teklifi vardır.
    Tabii, kamu personelinin birçok sorunu var, sağlık personelinin de sorunları var, tüm kamu personelinin sorunları var; bunlarla ilgili geniş bir çalışma yapılması lazım.
    Biraz evvel de söylediğim gibi, 657 sayılı Kanun’da esas statü devlet memurluğudur. Sözleşmeli personel hükmü vardır fakat sözleşmelilik geçici durumlar için ifade edilmiştir, daimî işler için sözleşmelilik yoktur. Bu nedenle, esas çalışma şekli devlet memurluğudur ve sözleşmeli şekilde atanan veya başka şekilde atanan tüm kamu personelinin kadroya geçirilmesi konusunda da Milliyetçi Hareket Partisinin önerisi vardır. Esas sistem devlet memurluğu olduğuna göre, kamudaki tüm sözleşmelilerin veya farklı statüdeki kişilerin devlet memurluğu kadrosuna geçirilmesini istiyoruz. Ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi ve buradaki karmaşaların da giderilmesi özellikle önemsediğimiz konulardır. Atamaların liyakati esas alan kriterler doğrultusunda ve şeffaf bir şekilde yapılmasını da istiyoruz.
    Tabii, devlet memurlarının derecelerinde, göstergelerinde de düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır çünkü özellikle farklı unvanlarla çalışan ama aynı işi yapan insanlar arasında farklılıklar vardır.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN – Toparlayın.
    SEFER AYCAN (Devamla) – Bitiriyorum.
    Devlet memurluğunda aynı işi yapan kişilere aynı ücretin verilmesi ve ücret eşitliğinin de bu şekilde sağlanması konusunu da önemsiyoruz.
    Devlet memurluğu veya devlet memurluğundan emekli olan kişilerle ilgili yapılacak her türlü iyileştirmeyi, düzenlemeyi destekliyoruz. Tüm memurlara sağlıklı, hayırlı ömürler diliyoruz.
    Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)