SON DAKİKA

Başkan Gürbüz’den baca gazı arıtma sistemi açıklaması

EKONOMİ, GENEL, GÜNCEL, MANŞETLER, SİYASET, YAŞAM

Afşin’de Caddeler Yenileniyor!

GENEL, GÜNCEL, MANŞETLER, SİYASET, YAŞAM

Kahramanmaraş Valiliği Kısıtlamadan Muaf yerler ve kişileri açıkladı!

ASAYİŞ, GENEL, GÜNCEL, MANŞETLER, SAĞLIK, YAŞAM

ÖZTUNÇ’TAN EĞİTİM SİSTEMİNİN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ!

Bu haber 29 Eylül 2018 - 5:11 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kendi sorumluluklarına ek olarak devlet memurlarının görev tanımına giren işleri de yaptığı halde diğer memurlardan çok daha az maaş alan ve ek gösterge hakları da bulunmayan Milli Eğitim Bakanlığı yardımcı hizmetler sınıfına tabi personelin mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmakta olan personel, görev tanımı da dâhil çalışma saatleri ve özlük hakları ile ilgili birçok sıkıntı ile baş başa bırakılarak kaderlerine terk edilmiş durumda.

Ağır çalışma koşulları altında ezilen ve sağlık sorunları dahi yaşama noktasına gelen çok sayıda personel, Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru olmasına rağmen diğer memurlara oranla da daha az maaş alıyor.

Konuyu Meclis gündemine taşıyarak yaşanan mağduriyetin giderilmesi talebiyle kanun teklifi veren CHP’li Ali Öztunç, teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi;

“MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLMELİLER”

“Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfına tabi personelin büyük çoğunluğu lise ve üzeri mezuniyete sahip olup idari hizmetlerde memuriyet işlemlerinde görevlendirmektedir. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru oldukları halde diğer memurların aldığı kadar maaş alamamakta ve ek göstergeleri bulunmamaktadır. Bu durum yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mağdur olmasına yol açmaktadır. Hizmet sınıfları arasında ek gösterge konusunda yaşanan eşitsizliğin giderilmesi açısından yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin memur kadrolarına geçirilmeleri ile yaşanan ek gösterge mağduriyeti de giderilmiş olacaktır.”

“VERİM ARTACAK İŞ BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAKTIR”

“Bakanlıkların bir takvim dahilinde görevde yükselme sınavı yapmaması, okul ve kurumlarda sürekli personel ihtiyacının oluşması, yardımcı hizmet iş ve işlemlerinin İŞKUR, taşeron vb. hizmet alımı gibi yollardan temin edilmesi sebeplerinden dolayı, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin bir defaya mahsus genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi Milli Eğitim Bakanlığının personel ihtiyacını karşılayacak olup, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan eğitim çalışanlarının verimini arttıracak ve iş barışına katkı sağlayacaktır.”

“EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ GİH, YHS, THS VE SHS PERSONELİNE DE VERİLSİN”

“Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlere “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği” adı altında her öğretim yılı başında verilen ödeneğin, yaz tatillerinde okulların tüm tadilat işlerini, resmi yazışmaları yapan, okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlayan ve planlayan GİH, YHS, THS ve SHS personeline de verilmesi bakanlık bünyesindeki eğitim çalışanları arasındaki ayrımcılık hissini ortadan kaldıracak ve iş barışını da sağlayacaktır.”

ÖZTUNÇ’UN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ İSE MADDE MADDE AYNEN ŞU ŞEKİLDE:

Madde 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-32. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında tüm kadrolarda çalışanlara her öğretim yılı başında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği tarihte bir defaya mahsus olmak üzere bir maaş tutarında öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.”

Madde 2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde: Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında “Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda” görev yapan eğitim çalışanlarının tümü “Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na “geçirilir, kadro ve unvan tespiti eğitim durumuna göre yapılır.

Madde 3- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

                                          MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Bu Madde ile Bakanlık bünyesindeki eğitim çalışanları arasındaki ödenek adaletsizliğinin giderilmesi sağlanacaktır.

Madde 2- Yardımcı Hizmet Sınıfındaki eğitim çalışanlarının, Genel Hizmet Sınıfına alınmasıyla zaten genel hizmet sınıfı işlerinde görevlendirilmek suretiyle çalıştırılmalarının önüne geçilmiş olacak ve genel hizmet sınıfındaki personel eksikliği ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4-Yürütme maddesidir.