SON DAKİKA

Başkan Gürbüz’den baca gazı arıtma sistemi açıklaması

EKONOMİ, GENEL, GÜNCEL, MANŞETLER, SİYASET, YAŞAM

Afşin’de Caddeler Yenileniyor!

GENEL, GÜNCEL, MANŞETLER, SİYASET, YAŞAM

Kahramanmaraş Valiliği Kısıtlamadan Muaf yerler ve kişileri açıkladı!

ASAYİŞ, GENEL, GÜNCEL, MANŞETLER, SAĞLIK, YAŞAM

“Türkiye Neden Gelişmiş Ülkelerin Plastik Çöplerinden Kurtulduğu Bir Ülke Konumunda”

Bu haber 23 Ekim 2018 - 13:13 'de eklendi ve kez görüntülendi.

“Türkiye Neden Gelişmiş Ülkelerin Plastik Çöplerinden Kurtulduğu Bir Ülke Konumunda”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’nin İngiltere’den en çok plastik atık ithal eden ülke haline gelmesi üzerine harekete geçerek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Türkiye, İngiltere’den plastik atık ithalatını artırırken, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın verilerine göre ülkemizde atıkların sadece yüzde 1’i geri dönüşüme giriyor. Kalanlar ise katı atık olarak doğaya büyük zararlar veriyor.

“GELİŞMİŞ ÜLKELERİN PLASTİK ÇÖPLERİNDEN KURTULUĞU ÜLKE…”

Konunun üzerine hassasiyetle eğilen CHP’li Ali Öztunç, “Plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülke arasında olan ve yılda 144 ton plastik atığın denize karıştığı bir ülke, neden plastik atık ithal eder?Neden ülkesini, gelişmiş ülkelerin plastik çöplerinden kurtulduğu bir ülke durumuna getirir?” sorusundan yola çıkarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Öztunç’un önergesinde aynen şu ifadeler yer alıyor:

“TÜRKİYE İNGİLTERE’DEN EN ÇOK PLATİK ÇÖP İTHAL EDEN ÜLKE”

“Malezya ve Vietnam’ın İngiltere’den plastik çöpithalatınasınırlamagetirmesivePolonya’nın da konuyudeğerlendirmeyebaşlamasınınardından, Türkiyeİngiltere’denençokplastikçöpithaledenülkelerarasınagirdi. İngiltereÇevreAjansı’naihracatçılartarafındanbildirilenverileregöre, 2018’in ilk 3 ayındaİngiltereTürkiye’yegemiyle 27 bin 34 ton plastikçöpgönderdi.Geçenyılınaynıdönemindeisebusayı 12 bin 22 tondu.“

“GÜNDE 144 TON PLASTİK ATIK DENİZE KARIŞIYOR”

“EkonomikİşbirliğiveKalkınmaTeşkilatı’nın (OECD) 2015 yılındadairverileri, Türkiye’ninçöpününsadeceyüzde 1’ini geridönüşümeyolladığını, gerisiniisekatıatıksahasınagönderdiğinigösteriyor.Science dergisindeyayımlananaraştırmayagöre, Türkiyeplastikatıklarıgeridönüştürmekonusundaenbaşarısız ilk 20 ülkearasında. WWF-Türkiye (DoğalHayatıKorumaVakfı)Akdeniz’iPlastikKirliliğindenKurtarmakRaporu”nagöre, Türkiye’degünde 144 ton plastikatığındenizekarıştığıbelirtiliyor.”

Öztunç’unmevcutdurumaistinadenBakanKurum’dancevapistediğisorulariseşuşekilde:

1- Türkiye hangi ülkelerden, yılda kaç ton plastik çöp ithal etmektedir?

2- Plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülke arasında olan ve yılda 144 ton plastik atığın denize karıştığı bir ülke, neden plastik atık ithal eder? Neden ülkesini gelişmiş ülkelerin plastik çöplerinden kurtulduğu bir ülke durumuna getirir?

3- Türkiye’de yılda kaç ton katı atık toplanmaktadır? Toplanan bu atıkların ne kadarı geri dönüşümde değerlendirilmekte, ne kadarı katı atık depolama tesislerinde depolanmaktadır?

4- Yurtdışından plastik atığı ithal etmeden geri dönüşüm tesislerinin ihtiyacın giderilebileceği bir sistem neden kurulmamaktadır? Bu yönde Bakanlık olarak ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu çalışmaları yeterli görüyor musunuz?